พบวัตถุทรงกลมใกล้กับดวงอาทิตย์ expand

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ดวงจันทร์ ถ่ายได้ในคืนวันวิสาขะ 7 มีนาคม ชลบุรี

สามีคุณเอ้อ ถ่ายไว้ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ 8 มีนาคม 2012 - ประมาณเวลา 9 นาฬิกา
ถ่ายจากมอเตอร์เวย์กำลังจะไปชลบุรี 
เมฆลอยต่ำ ต่ำกว่าระดับเมฆปกติและมีการหมุนรอบตัวเอง ตรงรอบนอก รอบในอยู่นิ่งๆ แ พบวัตถุทรงกลมใกล้กับดวงอาทิตย์ expand ภูเขาทรงปิรามิด อุทัย พบวัตถุทรงกลมใกล้กับดวงอาทิตย์ พระอาทิตย์ยิ้ม ภูเขาทรงปิรามิด อุทัย

แชร์หน้านี้

Loading...