พรหม 22 (ทองเหลือง)

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พรหมใหญ่สวยกริ๊บ (หมอนพ) รวมชุดลป.ใหญ่ คลุมโปง 1 เปิดโลกไม่มีตัวหนังสือ (ตะกั่ว) พิเศษ (โลหะผสม) ลป.กลั่น โพธิ์สาวหาญ 15 (ด้านหน้า) บัวข้างเหลี่ยม 22 (สองหน้า) พรหม 22 (ทองเหลือง) เปิดโลก (ทองแดง) พิเศษ 32 ( เงิน) ลป.กลั่น โค๊ดหน้าวสก. 16 (ด้านหน้า) กริ่งไตร 2 พระอุปคตเนื้อผง 2 พรหม 22 (โลหะผสม) ซำปากง (เงิน) ลป.กลั่น พรานนก 05

แชร์หน้านี้

Loading...