พระธาตุข้าวบิณฑ์

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ พระธาตุพระอานนท์ พระธาตุข้าวบิณฑ์ พระปัจเจกพุทธะ พระธาตุองคุลิมาล พระธาตุพระสิวลี เอ็นพระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุ

แชร์หน้านี้

Loading...