พระธุตังคเจดีย์

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พา สว ไปสักการะ ภาพวาดเกี่ยวกับท่านพ่อลี บนฝาผนัง พระอรหันตธาตุ พ่อแม่ครูจารย์ ภาพวาดเกี่ยวกับท่านพ่อลี บนฝาผนัง รูปเหมือนท่านพ่อลี ท่านพ่อลี ภาพวาดเกี่ยวกับท่านพ่อลี บนฝาผนัง ภาพวาดงานฉลองกึ่งศตวรรษ รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น พระธุตังคเจดีย์ สาธุ รูปเหมือนครูอาจารย์ทั้ง 2 พระเจ้าอโศกมหาราช ท่านพ่อลี ท่านพ่อลี ปลงอสุภะ

แชร์หน้านี้

Loading...