พระนางจามเทวี 1

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ซุ้มพระสามพี่น้อง มณฑปฯ พระแก้วจันทรวิหาร พระเจดีย์ธาตุ ณ วัดสะแล่ง พระเจดีย์ธาตุ พระพุทธรูปปางลีลา และพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระเจดีย์โบราณ ซุ้มพระ หน้าพระเจดีย์ธาตุ มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระนางจามเทวี 1 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 3 ป้ายความเป็นมามณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซุ้มพระสามพี่น้อง 2 พระนางจามเทวี 2 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 4 อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 1 พระนางจามเทวี 3

แชร์หน้านี้

Loading...