พระประทานในพระอุโบสถบ้านแพาะเกาะคาครับ ชาวบ้านมีเพียง70หลังคาครับส่วนมากเปนชาวนาครับ กรุณาด้วยครับ

แชร์หน้านี้

Loading...