พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

สาลวโนทยาน กุสินารา หัวแร้ง อานันทโพธิ์ ที่เชตวัน IMG 4623 หลังต้นโพธิ์ ข้างเจดย์ตอนตี 4 หนาวมาก วัดญี่ปุน พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน ถ้าพระโมคคัลลานะ ลงจากเขาคิชกูฎ สวดมนต์หลังต้นโพธิ์ ใต้ต้นโพธิ์ วัดญี่ปุน พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน ถ้ำพระสารีบุตร เดินสวดมนต์เวียนรอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดไทกุสินารา

แชร์หน้านี้

Loading...