พระพุทธรูป หินหยกเหลืองแกะสลักจากญี่ปุ่น

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

จี้เงินแท้บริสุทธิ์ บรรจุคาถา โบราณศักดิ์สิทธิ์ภาษาธิเบต พระพิฆเณศวร ศิลปะเนปาล จากกระดูกลามะ แพะธนู เครื่องรางโบราณ พระพุทธรูปหินเขี้ยวหนุมานแกะ ปางสมาธิประจำวันเกิดจากลำปาง จี้เงินแท้บริสุทธิ์ วัชระ จากธิเบต ระฆังแห่งสันติ เครื่องฝึกสมาธิภาวนาแบบธิเบต อักษรโบราณสำคัญ ชานติ เป็นล็อกเกตเงินแท้ พระมหาโพธิสัตว์ จากหิมาลัย จี้คฑาประทานพร จากพระโพธิสัตว์ วัชรปาณี จี้หยกเขียวพระพิฆเณศวร จากอินเดีย พระศิวะ จากเมืองพาราณสี จี้พระพิฆเณศวร ศิลปะธิเบต ทำจากกระดูกลามะแกะ จี้ยันต์หกทิศ "โอม มณี ปัทเม หุม" ประดับหินสามสีจากธิเบต พระพุทธรูป หินหยกเหลืองแกะสลักจากญี่ปุ่น พระไภรวะ พระศิวะผู้อวตารกลายร่างเพื่อบำเพ็ญบารมี พระปางลีลา สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน

แชร์หน้านี้

Loading...