พระพุทธเจ้าองค์ที่13

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

สมเด็จองค์ปฐมที่ไท้เซิ้ง2 พระปัจเจกพุทธเจ้ารุ่นของพี่ไลค์นั่งปรก อิๆๆๆ IMGP2157 สมเด็จองค์ปฐมที่หนองหูช้าง พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 4 องค์แรก สมเด็จองค์ปฐมที่หนองหูช้าง2 พระโมคคัลลานะทีซ่อม พระพุทธเจ้าองค์ที่13 พระ 99 นิ้วไท้เซิ้ง รูปรวมพระแม่กวนอิม ตัวอย่างแม่พิมพ์ไฟเบอร์ 4 ศอก IMGP2249 แม่พิมพ์ที่ใช้ทำพิมพ์พระใหญ่ องค์พระที่ซ่อมเศียรเรียบร้อยที่วัดหัวโป่งเป็นองค์ปฐม 99 นิ้ว พระนารายณ์ IMGP2263

แชร์หน้านี้

Loading...