พระฤาษี ณ วัดสะแล่ง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระนางจามเทวี 2 พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 4 อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 1 พระนางจามเทวี 3 หัวบันไดพญานาค 5 เศียร พระพุทธวัฒโนภาสโลกนาถมหาศากยมุนี 2 พระฤาษี ณ วัดสะแล่ง แผนที่บริเวณวัดสะแล่ง พระอุโบสถใหม่ 1 พระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ วัดสะแล่ง ชื่อสถานที่ต่างๆ บริเวณวัดสะแล่ง พระอุโบสถใหม่  และมณฑปฯ พระแก้วจันทรวิหาร หลวงปู่ครูบาสุปินโน อาคารดอกบัว พระอุโบสถใหม่ 2

แชร์หน้านี้

Loading...