พระอมิตาภพุทธเจ้า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

amitra2 dcuct1ulahablib4b1bx e4hpj 西方三聖 แจกันมหาสมบัติ อามีทอ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า /วาด 21-12-2551 พระอมิตาภพุทธเจ้า amitra3 Lotus[277] ออมีทอฝอ ดอกบัวบาน พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พระอมิตาภพุทธเจ้า IMG พระอมิตาภะพุทธเจ้า /วาด 21-12-2551 พระศากยมุนีพุทธเจ้า

แชร์หน้านี้

Loading...