พระอวโลกิเตศวร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระโพธิสัตว์เมตตา 7455. กิ่งหลิว(1).. ซานเซิ่งฝอที่บ้านครับ 200886123732628 2.1 P1120233.0 P11203330 พระอวโลกิเตศวร อามิถอฟอ พระนามแห่งองค์อมิตพุทธเจ้า 155 22 y1pPU4LhIqZTEoN5CYxoHb IhIYf53QBmgzqUxWEvekHeDejmD7V2Xp zGGvKVsurHp NXBuP37Q4A ซีฟังซานเซิ่งฝอ
(พระพุทธบรมปรัชญาเมธีแห่งดินแดนตะวันตกทั้ง3พระองค์) 20081120204518707 2.1 ภาพพระโพธิสัตว์(หน้า) P11201601 P11202350

แชร์หน้านี้

Loading...