พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก (วัดป่าช้าโนนก่อ) ผู้พาถวาย

แชร์หน้านี้

Loading...