พระอาจารย์ ฟิลิป ญาณธัมโม

https://www.youtube.com/watch?v=8E2VZy5LPik&index=6&list=PLuVwelYmWVCc7j79AkBPLxM2uNebt85ny
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย หลวงปู่จันทา ถาวโร หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่ จันทา ถาวโร หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ลพพุทธทาสและลพปัญญานันทะ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร พระอาจารย์ ฟิลิป ญาณธัมโม หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงปู่หลอด ปโมทิโต พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแรกในอาฟริกา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระครูประโชติ บุญญาภรณ์
supatorn
https://www.youtube.com/watch?v=8E2VZy5LPik&index=6&list=PLuVwelYmWVCc7j79AkBPLxM2uNebt85ny
ในอัลบั้ม พระ

แชร์หน้านี้

Loading...