พระอ.บุญกู้

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

9okmuk 3c11dhf นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง หลวงพ่อพุธ รู้เท่าทันกิเลส พระอ.ชยสาโร หลวงพ่อจรัญ คติธรรม.3 พระอ.บุญกู้ ลป.ดูลย์ อตุโล ท่านพ่อลี 1 ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน บ้านธัมมะ.(อดทนต่อถ้อยคำ) อริยทรัพย์ 7 LPUDUL2 1 ท่านพ่อเฟื่อง( กระดูก) สำนึกพระคุณแม่

แชร์หน้านี้

Loading...