พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยมด้านหลัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พิมพ์ใหญ่อกผาย พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยม ฐานแซมหลัง พิมพ์ทรงฐานแซม พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียงด้านหลัง พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2ด้านหลัง พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียง พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2 พิมพ์ทรงฐานแซมฐานแซม พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์Bด้านหลัง พิมพ์ทรงฐานแซม พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์B พิมพ์ใหญ่พระประธาน

แชร์หน้านี้

Loading...