พิมพ์ใหญ่พระประธาน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พิมพ์ใหญ่พระประธาน พิมพ์ใหญ่อกวี วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่3 พิมพ์ใหญ่พระประธานองค์ที่4 พิมพ์ใหญ่พระประธาน พิมพ์ใหญ่อกผายด้านหลัง พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยมด้านหลัง พิมพ์ใหญ่พระประธาน พิมพ์ใหญ่อกผาย พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยม ฐานแซมหลัง พิมพ์ทรงฐานแซม พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียงด้านหลัง พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2ด้านหลัง พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียง พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2

แชร์หน้านี้

Loading...