พ.อ.กิตติพงษ์ ประธานพิธี

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระของขวัญรุ่น4 เนื้อเงิน(30,000บาท) รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่สี นวะ(100,000 บาท) พระบรมสารีริกธาตุ1 รับพร สมเด็จองค์ปฐมเนื้อเงิน(ราคาเท่ากับ รุ่น1) กริ่งญาน หลวงพ่อคูณ ทองคำ 1,000,000 บาท พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม6 พ.อ.กิตติพงษ์ ประธานพิธี ยันกลับเนื้อทองคำ(ราคาทั้งชุด ๓ องค์ ๑๘๐,๐๐๐บาท) รูปหล่อพระเจ้าพรหมมหาราช(60,000บาท) เหรียญเปิดโลกทองคำ หลวงปู่ดู่ 550,000 บาท พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม5 พระยอดธงทองคำหลวงพ่อคูณรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ 500,000 พระยอดธง รุ่น 1(40,000บาท) องค์ปฐม ๑๐ นิ้ว(๖๕,๐๐๐บาท) กริ่งจอมสุรินทร์ทองคำ หลวงปู่ดุลย์ 500,000 บาท

แชร์หน้านี้

Loading...