ภาพถ่ายติดวัตถุเรืองแสง ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นสันนิฐานว่าจะเป็นนิมิตรของพญานาคที่คอยคุ้มครองเขาถ้ำพระอยู่คะ

แชร์หน้านี้

Loading...