ภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า หลังการขึ้นรูปแล้ว ยังต้องนำมาเจียรนัยด้วยเครื่องเจียรนัย ( หยาบ ) อีกครั้งหนึ่ง โปรดขยายใหญ่เพื่อดูรอยเจียรนัยที่แก้ม

แชร์หน้านี้

Loading...