ภาพพระโพธิสัตว์(หน้า)

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

P11203330 พระอวโลกิเตศวร อามิถอฟอ พระนามแห่งองค์อมิตพุทธเจ้า 155 22 y1pPU4LhIqZTEoN5CYxoHb IhIYf53QBmgzqUxWEvekHeDejmD7V2Xp zGGvKVsurHp NXBuP37Q4A ซีฟังซานเซิ่งฝอ
(พระพุทธบรมปรัชญาเมธีแห่งดินแดนตะวันตกทั้ง3พระองค์) 20081120204518707 2.1 ภาพพระโพธิสัตว์(หน้า) P11201601 P11202350 P11203350+ อามิถอฟอ.. น้อมวันทาด้วยใจบริสุทธิ์ นโมโพธิสัตว์กวนอิม DSC0634 P1110459

แชร์หน้านี้

Loading...