ยกซือฮุก

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระศากยฯ amitrabuddha2 มหาธงแห่งชัยชนะ พระอมิตาภะพุทธเจ้า วาดเองครับด้วยหมึกฝนกับพู่กันจีน พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอมิตาภะพุทธเจ้า /วาด 01-01-2552 ยกซือฮุก พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า lin 04 amitrabuddha3 มหาสังข์ พระอมิตาภพุทธเจ้า มงคล8 พระอมิตาภะพุทธเจ้า /วาด 01-01-2552

แชร์หน้านี้

Loading...