รอยเข่า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ยังไม่ถึงครึ่งทางลย ท่านครูบาฌาญผู้ชี้ทางธรรม ตอนนี้สมาธินิ่งมาก เจอความสุขที่แท้จริง รอยพระบาทผู้มีฤทธิ์ หรือของพระอรหันต์ รอยเข่า การบวชวันแรกและครอบครัว กลับมาเป็นปุถุชน คนธรรมดา ต่อจากวันนี้ไปเราคือสาวกของพระพุทธเจ้า ส่วนหนึ่งของกาวทุดง ส่วนหนึ่งของการทุดง

แชร์หน้านี้

Loading...