สมเด็จญาณสังวร (พระพี่เลี้ยง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพโลภิกษุ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่ศรีจันทร์ 1 มหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต พระสังฆราช
หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง
อ.เมือง  จ.เลย หลวงปู่ศรีจันทร์   วัณณาโภ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต สมเด็จญาณสังวร (พระพี่เลี้ยง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพโลภิกษุ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 01 พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต หลวงตามหาบัว 25เม.ย.50 วัดอโศการาม 005 สมเด็จสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต หลวงตาและสมเด็จฯ2 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวร

แชร์หน้านี้

Loading...