สมเด็จองค์ปฐม 99 นิ้ว ที่วัดหัวโป่ง ภายในมีเศียรพระเก่า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

รูปรวมพระแม่กวนอิม ตัวอย่างแม่พิมพ์ไฟเบอร์ 4 ศอก IMGP2249 แม่พิมพ์ที่ใช้ทำพิมพ์พระใหญ่ องค์พระที่ซ่อมเศียรเรียบร้อยที่วัดหัวโป่งเป็นองค์ปฐม 99 นิ้ว พระนารายณ์ IMGP2263 สมเด็จองค์ปฐม 99 นิ้ว ที่วัดหัวโป่ง  ภายในมีเศียรพระเก่า เศียรพระที่ซ่อมเสร็จเป็นองค์พระแล้วที่หัวโป่ง ภาวะ และสภาวะ IMGP2286 resize พระ 99 นิ้ว ที่โบสถ์วัดหัวโป่ง ดูคุ้นๆๆจัง IMGP2289 resize สมเด็จองค์ปฐมขณะกำลังตกแต่งเรื่องร่องรอย ให้เรียบร้อย พระกษิติภะ......พระผู้มากด้วยเมตตา

แชร์หน้านี้

Loading...