สาธุ สาธุ สาธุ

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

30944.jpg ถวายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ  
ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๒
วัดศรีราชา  บ้านศรีราชา  ต.ไร่สีสุก  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นี่ก็  นั่งรับแดด  ระหว่างรอ 30945.jpg ที่วัดศรีราชา
เณรจัดพระไตรปิฏกเข้าตู้ทันทีทีได้รับ คณะจากบ้านนาหนองใหญ่ ต.บ้านไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ มารอเพื่อไปถวายพระไตรปิฎก นี่ก็ สาธุ สาธุ สาธุ ชาวบ้านนาหนองใหญ่ รอหมู่คณะเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก สาธุ สาธุ สาธุ คณะจากวัดผาหยาด พระอาจารย์ดาวทอง เตชธัมโม  พระอธิการวันชัย ชยวุฑโฒ และนายแวง สุตตาถวายพระไตรปิฎก
 - ปลื้ม - 31475.jpg พระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร และคณะสงฆ์ ร่วมกันถวายหนังสือพระอภิธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย งานก่อสร้างโบสถ์วัดโพธิ์ชัย แม่ชีเตือนใจ  พุทธเจริญ เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสร้างพระไตรปิฏกและถวายปัจจัยสร้างโบสถ์ ณ วัดโพธิ์ชัย โบสถ์วัดโพธิ์ชัย กำลังสร้าง

แชร์หน้านี้

Loading...