สีสรรอินเดีย ระหว่างทางไปดงคสิริ ที่พระพุทธองค์บำเพ็ญทุกขรกิริยา

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ขณะเดินสวดมนต์ ธรรมเมกขสถูป ที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา IMG 2915 กลุ่ศรีลังกา บ้านนางสุชาดา พระพุทธปรินิพพาน ในสาลวโนทยาน ขณะเดินสวดมนต์ สีสรรอินเดีย ระหว่างทางไปดงคสิริ ที่พระพุทธองค์บำเพ็ญทุกขรกิริยา พระธิเบต 25160.jpg ที่วัดไทยสารนาถ ตลาดยามค่ำในหมู่บ้านเล็ก ระหว่างไปไวสาลี คืนก่อนพระจันทร์ต็มดวง ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดไทกุสินารา IMG 2960 25161.jpg บ้านพ่อแม่องคุลิมาล

แชร์หน้านี้

Loading...