หนังที่ทำให้ผมซึ้งใจมาก ในยามที่มืดมนและสาหัสหากมีใครช่วยเหลือ คงจะรู้สึกดี และจะอัศจรรย์ใจมาก คนที่จะช่วยเหลือคุณเขาทำด้วยจิตวิญญาน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

1 2 11582.jpg X8386361 7 559074390 777777777777777777777777777777777777777777777 ลึกๆในจิตใจคนเรามีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หนังที่ทำให้ผมซึ้งใจมาก
ในยามที่มืดมนและสาหัสหากมีใครช่วยเหลือ
คงจะรู้สึกดี และจะอัศจรรย์ใจมาก
คนที่จะช่วยเหลือคุณเขาทำด้วยจิตวิญญาน ระหว่างเด็กเยอรมันกับเด็กยิว
สะท้อนให้เห็นถึงการมองคุณค่า
ของมนุษย์ด้วยกันอย่างบริสุทธิ์
ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายิวกับเยอรมัน
คือเครื่องมือของอำน มิตรภาพ 1 X8387103 0 55555555555555555555555555555555555555555555555 1 colgate 2

แชร์หน้านี้

Loading...