หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

http://dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sungwarn-hist.htm
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงปู่ศิลา สุมังคโล หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หลวงปู่กินรี จนฺทิโย หลวงปู่จันทา ถาวโร หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่ จันทา ถาวโร หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ลพพุทธทาสและลพปัญญานันทะ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร พระอาจารย์ ฟิลิป ญาณธัมโม หลวงพ่อสุชาติ อภิชาโต หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงปู่หลอด ปโมทิโต พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
supatorn
http://dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-sungwarn-hist.htm
ในอัลบั้ม พระ

แชร์หน้านี้

Loading...