หลวงพ่อกลั่น ธรรมโชติ

วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแรกในอาฟริกา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระครูประโชติ บุญญาภรณ์ 164945 หลวงปู่แบน ธนากโร หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล หลวงพ่อกลั่น ธรรมโชติ PraGeji Ajahn Cattamalo หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ AjahnJayanto AjahnPasanno หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระอาจารย์โสภา สมโณ
supatorn
วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในอัลบั้ม พระ

Additional Info

แชร์หน้านี้

Loading...