หลวงพ่อดอกเตอร์วิโมกขาเมติโก

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

Ajahn Amaro พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ 165106 Ajahn Sucitto หลวงปู่ท่อน ญาณธโร หลวงพ่อตั้กม้อ หลวงพ่อฤาษีลิงดํา(พระราชพรหมยาน) หลวงพ่อดอกเตอร์วิโมกขาเมติโก LpCha(lpSumetho Back) หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร หลวงตาม้า(พระวรงคต วิริยะธโร) LpVeradhammo 165490 หลวงตาสมหมาย อุตมโน พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน

แชร์หน้านี้

Loading...