องค์พระแก้วที่ไม่ได้เข้ากล่องปิด ผมใช้วิธีทดลองบนหลอดไฟไส้ฮาโลเย่น 2,000 วัตต์ ซึ่งถือว่ามีความร้อนสูงมาก ๆ โดยทดลองในที่เปิด วางองค์พระไว้บนกระจกกั

แชร์หน้านี้

Loading...