อ.นายูง จ.อุดร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

และภักดี ขอจงรัก วัดป่าภูก้อน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุณี สวรรค์ก็มิปาน อ.นายูง จ.อุดร เสียงกังวานดังถึงสามโลก

แชร์หน้านี้

Loading...