เจดีย์พระศรีอาริย์ มองจากด้านหน้า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

เจดีย์พระศรีอาริย์ มองจากทางกำลังจะถึงวัด ลูกแก้วที่ลงช่วงเริ่มก่อสร้างศาลาหลังนี้ เจดีย์พระศรีอาริย์ มองจากด้านหน้า ปาฏิหาริย์ เทวดาเล่นไฟ ถ่ายจากล้องดิจิตอล ถ่ายปุ๊บ replay ดุปัีบก้อเห็นเลย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหัรต์ ปาฏิหาริย์  เทวดาเล่นไฟ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระอรหัรต์ ปาฏิหาริย์ องค์ปู่นาค ย่านาค หน้ากุฏิปู่ฤาษี โคมระย้าลูกแก้ว บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระศรีอริยเมตไตรย โคมระย้า ทำจากลุกแก้วสีต่างๆ อย่างสวยงาม รูปปั้นพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ วันฉลองเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารคต รอบเจดีย์ ปู่ฤาษีไพรดำ ลูกแก้ว

แชร์หน้านี้

Loading...