เจ้าคณะตำบลหนองแวง เจ้าอาวาสวัดเหล่าต้นยม

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 1823 DSC 1778 DSC 1806 DSC 1596 พระอาจารย์ดาวทอง  เตชธัมโม
สำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก เจ้าภาพกฐินสามัคคีฝ่ายสงฆ์
พระอาจารย์บุญกาญจน์  อนุตตโร DSC 1803 DSC 1638 DSC 1618 เจ้าคณะตำบลหนองแวง
เจ้าอาวาสวัดเหล่าต้นยม DSC 1784 DSC 1805 DSC 1628 (นายกวัก) เจ้าภาพวัดนาหนองใหญ่ DSC 1793 DSC 1809

แชร์หน้านี้

Loading...