เหลือนิพพานส่วนเดียว ท่านพุทธทาส

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

บ้านธัมมะ.(สำคัญที่การปฏิบัติ) คำสอนหลวงปู่ดู่ เรื่องการกินเนื้อ คาถาเมตตา ลป.ดู่ (รู้ธรรม) หลวงพ่อพุธ 2 ลป.ฝั้น 1 มนัสการหลวงพ่อฤาษี ฯ เหลือนิพพานส่วนเดียว ท่านพุทธทาส ลป.ดู่ (รวยกะ ) สละเวลาบ้าง บทสวดมหาจักรพรรดิ์ ใจ พ่อท่านเฟื่อง โชติโก พ่อท่านเฟื่อง โชติโก.อย่ามั่วแต่นอน ท่านพ่อเฟื่อง ภาวนา พระอาจารย์ชยสาโร.1

แชร์หน้านี้

Loading...