เเละอยู่กันจนเส็จพิธี(ตี4) ตอนเช้าก็ทำพิธีถวายพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า ยอดปัจจัยทั้งสิ้น พระประธาน+พระอัครสาวก 120000 ยอดเงินผ่าป่า 102789.50 ยอดเงินถวาย

แชร์หน้านี้

Loading...