๖.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า สนใจติดต่อ0876178185

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

๙.๒เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า คาดเดาว่าท่านคงจะจัดทำแจกเนื่องในงานพิเศษเฉพาะพวกเศรษฐี หรือเจ้าขุนมูลนายที่ต้องการพกติดตัวบุกป่าฝ่าดงในสมัยโบราณ ตัวนี้ก็เท ๔.๒เบี้ยแก้เก่าบางคนบอกว่าเป็นหลวงปู่บุญ บางคนก็ให้ความเห็นว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศีรษะทอง แต่ถ้าดูยันต์เฑาะที่จารหลังเบี้ยก็แตกต่างกัน แต่ที่แปลกเพร ๘.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า

สนใจติดต่อ0876178185 ๓.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า  คาดเดาว่าท่านคงจะจัดทำแจกเนื่องในงานพิเศษเฉพาะพวกเศรษฐี หรือเจ้าขุนมูลนายที่ต้องการพกติดตัวบุกป่าฝ่าดงในสมัยโบราณ

สนใจติ ๘.๒เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า ทูอินวัน ได้เบี้ยด้วยได้ตระกุดด้วย

สนใจติดต่อ0876178185 ๓.๒เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า คาดเดาว่าท่านคงจะจัดทำแจกเนื่องในงานพิเศษเฉพาะพวกเศรษฐี หรือเจ้าขุนมูลนายที่ต้องการพกติดตัวบุกป่าฝ่าดงในสมัยโบราณ

สนใจติด ๗.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า

สนใจติดต่อ0876178185 ๒.๑ เบี้ยแก้เก่าบางคนบอกว่าเป็นหลวงปู่บุญ บางคนก็ให้ความเห็นว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศีรษะทอง แต่ถ้าดูยันต์เฑาะที่จารหลังเบี้ยก็แตกต่างกัน แต่ที่แปลกเพ ๗.๒เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า ตัวนี้ใช้ผงว่านยาเลีบยแบบเบี้ยแก้ จารเต็มตัว

สนใจติดต่อ0876178185 ๒.๒เบี้ยแก้เก่าบางคนบอกว่าเป็นหลวงปู่บุญ บางคนก็ให้ความเห็นว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศีรษะทอง แต่ถ้าดูยันต์เฑาะที่จารหลังเบี้ยก็แตกต่างกัน แต่ที่แปลกเพร ๖.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า

สนใจติดต่อ0876178185 ๑.เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า

สนใจติดต่อ0876178185 ๑๐.๑พระปิดตาหลวงปู่บุญเก่า พิมพ์ปั้น ๖.๒เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า เป็นเบี้ยเปลือยลงรักจีนแล้วจารอีกทีลายมือไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่บุญ หรือหลวงปู่เพิ่ม

สนใจติดต่อ0876178185 ๑๐.๒พระปิดตาหลวงปู่บุญเก่า พิมพ์ปั้น ๕.๑เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเก่า  คาดเดาว่าท่านคงจะจัดทำแจกเนื่องในงานพิเศษเฉพาะพวกเศรษฐี หรือเจ้าขุนมูลนายที่ต้องการพกติดตัวบุกป่าฝ่าดงในสมัยโบราณ

สนใจติ

แชร์หน้านี้

Loading...