๗๙ “พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนมีศีลและมีจิตใจงาม เพราะจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันเป็นสุขจริงๆ ทุกๆ คน ต้องการสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธ แต่ทำไม

แชร์หน้านี้

Loading...