๘๙ “เมตตากรุณา เป็นความรู้สึกตรงกันข้าม กับความโกรธ การเจริญเมตตา จึงเป็นการแก้ ความโกรธที่ได้ผล ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิต

แชร์หน้านี้

Loading...