๙๑ “ชีวิตของทุกคน ดำรงอยู่ได้ ด้วยอาศัยเมตตากรุณา ของผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น ตั้งแต่บิดามารดา ครู อาจารย์ พระมหากษัตริย์ และรัฐบาล ญาติมิตรสหายเป็นต

แชร์หน้านี้

Loading...