035 วัดป่า 24052552

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

กำลังก่อสร้าง กุฎิ 027 วัดป่า 24052552 มองไปเห็นโรงครัวของวัด
ถ่ายเมื่อ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๒ 034 วัดป่า 24052552 064 วัดป่า 10022552 ลิ้นจี่ ของวัด
๒๔ พ.ค.๒๕๕๒ สระนี้ขุดเมื่อ เมษายน ๒๕๕๒
ถ่ายไว้เมื่อ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๒ 035 วัดป่า 24052552 DSCN7579 007 วัดป่า 24052552 ยามเย็น
๒๔ พ.ค.๒๕๕๒ 039 วัดป่า 24052552 DSCN7583 009 วัดป่า 24052552 บั้นท้ายโรงครัว
๒๔ พ.ค.๒๕๕๒ มุมหนึ่งของศาลา
เมื่อ ๒๔ พ.ค.๒๕๕๒

แชร์หน้านี้

Loading...