Share this photo with your friends.

การได้พานพบประสบมิตร จะใกล้ชิดสนิทแนบฐานะไหน สิ่งหนึ่งต้อจดจำให้ขึ้นใจ คนนั้นไซร์เป็นสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมไม่ว่าบวกหรือลบ มีอยู่ครบในคนนั้นมั่นสนิท อย่าตั้งใจกับใครเกินความคิด เรามิใช่เจ้าชีวิตของใครใคร ใครอยากเป็นต้นเหตุความล้มเหลว คนแสนเลวก็ไม่รับอย่าสงสัย อย่าคาดหวังกับคนมากเกินไป ไม่มีใครเป็นทุกอย่างดั่งต้องการ ทุกคนอยากมีเวลาเป็นส่วนตัว ไว้ยิ้มหัวร้องไห้ไว้ไขขาน อย่าให้เวลากับคนจนเกินนาน สิ่งเคยหวานอาจพาลขมตรมฤทัย เกิดเป็นคนมิควรเปลี่ยนแปลงคน แสนสุดทนคนอาจรับไม่ไหว หากว่าเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป จะเหลือใครให้เป็นตนของคนนี้ อย่าบังคับคนหนึ่งคนมากกว่านี้ หากคนหลุดจากที่แม้เพียงหน คนจะหันหลังให้คนบังคับตน แม้นวายชนม์คนมิให้ใครบงการ อยากรู้จักผู้ใดให้เรียนรู้ อย่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเสียทุกหน หากคบใครให้รู้ในใจคน มีหรือคนชอบให้ใครเปลี่ยนแปลงกัน

Loading...