พระอาจารย์สมฤทธิ์ รัตนญาโณ (ธรรมกะ  บุญญพลัง)
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงพ่อโสบิน นามโท(โสปาโกโพธิ) หลวงปู่หลอด ปโมทิโต พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแรกในอาฟริกา หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระครูประโชติ บุญญาภรณ์ 164945 หลวงปู่แบน ธนากโร หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล หลวงพ่อกลั่น ธรรมโชติ PraGeji Ajahn Cattamalo หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ AjahnJayanto
supatorn
พระอาจารย์สมฤทธิ์ รัตนญาโณ (ธรรมกะ บุญญพลัง)
ในอัลบั้ม พระ
  1. supatorn

แชร์หน้านี้

Loading...