2.พิธีบรวงสรวงพระนเรศวร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

2.ร่วมงานบวชหมู่ถวายในหลวง เพชรบุรี โรงซ่อม พระทั่วประเทศ 1.ซ่อมพระที่อุบล 2.พระท่านเทศโปรดกายทิพย์ 1.จัดส่งพระประธาน ที่อัมพวา จัดส่งพระคืนวัดเดิม 2.ซ่อมพระที่อุบล 2.พิธีบรวงสรวงพระนเรศวร 2.จัดส่งพระประธาน ที่อัมพวา 1.ร่วมสร้างพระที่ราชบุรี 1.ซ่อมพระที่กาญจนบุรี 1.พิธีบรวงสรวงพระนเรศวร 1.ร่วมหล่อพระที่กรุงเทพ 2.ร่วมสร้างพระที่ราชบุรี 2.ซ่อมพระที่กาญจนบุรี 1.พระท่านเทศโปรดกายทิพย์

แชร์หน้านี้

Loading...