Share this photo with your friends.

จากหนังสือลูกศิษย์บันทึก โดย ท่านพระสุรจิต วัดท่าซุง '' หลวงพ่อยังเมตตาสงเคราะห์นักเรียน ท่านเคยปรารภว่า เราจะสร้างคนให้เป็นคนดี ต้องสร้างตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก หมายความว่า ต้องปลูกฝังความดีให้เขาเห็นคุณค่าของความดีตั้งแต่ยังตัวเล็กๆ เพื่อโตขึ้นจะได้ประพฤติดีสืบไป จากดำริอันนี้เอง ทำให้โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาเกิดขึ้นมา และเป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อให้ความอุปการะเป็นพิเศษ ''

Loading...