Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

เครื่องบวงสรวง คืนสุดท้าย ในพิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตา น้ำมนต์ในพิธี เจ้าอาวาสกับพระประธานองค์ที่สมโภชน์ โบสถ์เก่า บุญกรรมฐาน ๗ วัน ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 31886.jpg 31897.jpg ยันต์นพเก้า น้ำมนต์ในพิธี ทิวทัศน์รอบวัด สะเดาะห์เคราะห์สืบชะตา 31887.jpg 31898.jpg คืนสุดท้าย ในพิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตา น้ำมนต์ในพิธี

แชร์หน้านี้

Loading...