Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

DSC 2845 DSC 2931 พระอธิการวันชัย  ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 32235.jpg DSC 2832 DSC 2885 DSC 2935 32226.jpg DSC 2807 DSC 2833 DSC 2901 DSC 2942 DSC 2779 DSC 2816 DSC 2834 DSC 2907

แชร์หน้านี้

Loading...