Share this photo with your friends.

เหตุจากมีพระภิกษุกรรมฐาน ๑ รูปชื่อ พระสัมนา ธัมมทินโน จากวัดภูสร้าง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เกิดอาพาธหนักเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมหลังคาศาลาวัด บันไดหักตกลงมาศีรษะกระแทกพื้น เกิดเลือดคั่งในสมอง ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และถูกส่งไปรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ค่ารักษาพยาบาลก็สาหัสพอสมควร ทางคณะสงฆ์ในตำบลหนองแวง นำโดยพระอาจารย์บุญกาญจน์ อนุตตโร จากสำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก (วัดป่าช้าบ้านโนนก่อ) ร่วมกับศรัทธาญาติธรรม จึงได้จัดทำพิธีสะเดาะเคราห์ต่ออายุ เพื่อถวายกุศลแด่พระกรรมฐานรูปนี้ ด้วยการถวายสังฆทาน ไถ่ชีวิตโคท้องแก่ จำนวน ๒ ตัว (๔ ชีวิต) จากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๒๙ บาท งานนี้รวบรวมปัจจัยได้ทั้งหมด ๖๑,๖๖๐ บาท หักค่าไถ่ชีวิตโคแล้ว นำไปร่วมสมทบค่ารักษาพยาบาลพระอาจารย์สัมมนา ธัมมทินโน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๓๐,๓๖๐ บาทได้เป็น "เงินเริ่มต้นกองทุนสงฆ์อาพาธเพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลพระในตำบลหนองแวง ตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร " โดยมีพระครูวชิรธรรมพินิต วัดเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง เป็นประธานกองทุน นับจากวันที่ทำพิธี เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันนี้ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒ มีเงินในกองทุนงอกเงยขึ้น ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เผื่อว่ามีใครอยากสร้างกุศลกับสงฆ์อาพาธ ขอเชิญร่วมสมทบทุนให้กองทุนงอกเงยได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-0-02893-9 ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมคำสร้อย ชื่อบัญชี "กองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ ตำบลหนองแวง"

Loading...