DSC 1713

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

(นางกวัก) จากสำนักสงฆ์สมานสังฆวิเวก DSC 1795 DSC 1799 DSC 1706 ต้นกัลปพฤกษ์กับตัวแทนเจ้าภาพสามัคคีจากสำนักสงฆ์ถ้ำผาหยาด DSC 1796 DSC 1819 DSC 1713 DSC 1737 DSC 1797 DSC 1802 DSC 1604 พระอธิการวันชัย  ชยวุฑโฒ
เจ้าอาวาสวัดนาหนองใหญ่ DSC 1801 DSC 1798 คณะวัดนาหนองใหญ่

แชร์หน้านี้

Loading...